Lista rodzin

A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | (nieznane) | Wszystkie


ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2338 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2338 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2343 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2343 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2344 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2344 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2393 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2393 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2338 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2338 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2343 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2343 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2344 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2344 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2393 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2393 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2338 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2338 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2343 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2343 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
Error occurred on line 2344 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2344 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
Error occurred on line 2393 of file functions_db.php
0 Error occurred on line 2393 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 212 of file famlist.php
NazwiskoMałżonkowie
1Astukiewicz 1
  1

Ukryte: 2